1. Rock SM on kilpailu (myöh. Kilpailu) jonka organisoi ja tuottaa Rock SM työryhmä. Rock SM on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Roxx Oy, joka vastaa kilpailun juridiikasta, järjestelyistä, markkinoinnista, yhteistyökumppanuuksista sekä sponsorisopimuksista.

2. Rock SM on rockyhtyeiden suomenmestaruuskilpailu. Rockyhtyeellä (myöh. Kilpailija) tarkoitetaan kahden tai useamman muusikon ryhmää, jotka soittamalla instrumenttejaan (tai laulamalla) synnyttävät rockmusiikin laajaan genreen kuuluvaa musiikkia. Kilpailu on avoinna kaikille suomalaisille rockyhtyeille, joilla ei ole voimassa olevaa levytyssopimusta.

3. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä osallistumislomake määritellyn aikataulun puitteissa Rock SM kotisivuilla ja liittämällä lomakkeeseen äänitallenne, joka sisältää kilpailijan yhden kappaleen. Katso tarkasti kilpailun aikataulu Rock SM kotisivuilta.

4. Ikäraja. Kilpailulla ei ole ikärajaa. Mikäli yhtyeessä on alle 18 vuotiaita jäseniä, tulee jokaisella olla vanhempien tai laillisen holhoojan lupa kilpailuun osallistumiseksi.

5. Kilpailuissa kaikkien tallenteiden teko vain Kilpailun luvalla.

6. Kilpailussa kilpailijan omien sponsoreiden esilläolo vain Kilpailun luvalla.

7. Kilpailulla on oikeus sulkea kilpailija kilpailun ulkopuolelle mikäli todetaan väärinkäytöksiä, väärien tietojen antamista, liiaksi muuttuneita kokoonpanoja, kilpailun aikana tehtyjä sopimuksia tai muuten kilpailua vahingoittavaa toimintaa. Kilpailun päätös on lopullinen.

8. Säännöt tulee lukea ennen ilmoittautumista. Kilpailuorganisaatio edellyttää ja uskoo, että Kilpailija on näin tehnyt.

9. Kilpailu varaa itselleen oikeuden muutoksiin.

10. Kilpailija on kilpailun käytettävissä ja paikalla hyvissä ajoin esim. sound checkeissä, kuvaharjoituksissa, yms. joita tulee vastaan kilpailun edetessä. Niistä tiedotetaan hyvissä ajoin.

11. Kilpailevan yhtyeen tulee koostua Suomen kansalaisista tai asua pysyvästi Suomessa.